"He tingut el plaer de treballar  a quatre mans amb el Pep Bras en la redacció dels diàlegs d'una sèrie de televisió per a EL TERRAT. És un professional amb una extraordinària generositat i un talent enorme. Treballar al costat seu m'ha aportat un munt  de coneixements. Domina el seu treball, crea contínuament un excel·lent clima de creació. Pep Bras és un valor segur, amb una gran experiència. Una gran persona." 

Xisco Segura